De intelligente houtenvloer

FidBox

Wist u dat de Fidbox rechtsgeldig is?

———-

Wist u dat de Fidbox in de algemene voorwaarden staat van uw parketfabrikant en zelfs verplicht is bij het installeren op vloerverwarming/vloerkoeling?

Download hier gratis uw Fidbox App

Floorprotector_Fidbox_App_Apple
Fidbox App Apple
Floorprotector_Fidbox_App_Google
Fidbox App Google

Floorprotector

Fidbox

Fidbox is de slimme en veilige innovatie. Voor het oog onzichtbaar omdat de Fidbox onderin uw parketvloer of houten vloer.
De meeste Europese fabrikanten vereisen het gebruik van de Fidbox in de algemene legvoorschriften.
Ze stellen deze zelfs verplicht wanneer de parketvloer of houten vloer wordt gecombineerd met vloerverwarming en vloerkoeling.

Iedere Fidbox heeft een uniek nummer / QR code. Deze staat vermeld op de Fidbox zelf en is als sticker apart bijgevoegd in de verpakking.

De levensduur is gemiddeld 6 jaar. Elke 8 uur voert de Fidbox volautomatisch een meting uit. Dit zijn ruim 17000 metingen.

Tijdens elke metingen meet de Fidbox het rest vochtpercentage en temperatuur van de afwerkvloer. Maar ook de relatieve luchtvochtigheid van de parketvloer of houten vloer.

De Fidbox is slimme en innovatieve tool voor alle parketvloeren en houten vloeren, zeker in combinatie met vloerverwarming / vloerkoeling.

Met de gratis beschikbare Fidbox-App is de Fidbox eenvoudig uitleesbaar en analyseerbaar via smartphone of tablet.

LET OP!

De Fidbox kan 1 x per 24 uur gesynchroniseerd worden.
De standaard synchronisatie tijd staat tussen 18:00 en 20:00 uur.
Deze tijd is door u aan te passen in de Fidbox-App.

Om te synchroniseren dient men op het ingegeven tijdstip binnen een straal van 5 meter te begeven. Dit daar het om een Bluetooth verbinding gaat.

De Fidbox is dusdanig geprogrammeerd dat deze door geen enkele partij kan worden gemanipuleerd.
Hierdoor is de Fidbox rechtsgeldig in de bewijsvoering bij eventuele geschillen.

Interesse in de Fidbox?

Wat is de Fidbox?

Fidbox is de meest slimme en innovatieve vloermonitor. De Fidbox biedt u een betrouwbare manier voor het bewaken van vochtpercentages en temperaturen welke invloed hebben op parket vloeren en houten vloeren.

Zo voert de Fidbox iedere 8 uur een meting uit en slaat deze op in zijn geheugen. Tijdens deze meting wordt het vochtpercentage en de temperatuur van zowel de onderzijde als de bovenzijde van de geïnstalleerde parketvloer of houtenvloer gemeten.

De eindgebruiker dient deze wekelijks te controleren, dit gebeurt middels een bluetooth verbinding en de Fidbox-App. Door deze synchronisatie zal de eindgebruiker door middel van een waarschuwing op de hoogte zijn en kan daarop actie ondernemen.

Waarschuwingen zijn:

* Relatieve luchtvochtigheid te hoog – Gelieve te ventileren

* Relatieve luchtvochtigheid te laag – Gelieve te bevochtigen

* Temperatuur te hoog – Verlaag uw vloertemperatuur

* Temperatuur te laag – Verhoog uw vloertemperatuur

Deze informatie heeft niet alleen betrekking op het binnenmilieu, maar is evenzo belangrijk in het voorkomen van schade, aangezien het begrijpelijke feiten oplevert.

Als er bijvoorbeeld schade aan de parketvloer optreedt, als gevolg van overmatige vloertemperatuur of door het sterk afwijken van het vochtgehalte. Is er vaak een langdurig fundamenteel onderzoek naar de oorzaak nodig. Dit kan leiden tot een onrechtvaardige schuld, veel frustratie en kost bovendien veel tijd.

Uw Fidbox maakt daar een eind aan en biedt een onvervalsbare helderheid over de oorzaak en verantwoordelijke!

Resultaten van de metingen kunnen snel schadeclaims verduidelijken en zo het proces van opheldering en oplossing versnellen.

De Fidbox biedt meetbare voordelen voor alle partijen vanaf de Architect, vloerverwarming installateur, parketlegger tot de woning eigenaren. 

Fidbox is een product dat is gericht op het voorkomen van een echt probleem en het biedt daar bovenop veel extra beveiligingen. De relevantie van dit onderwerp zelf is duidelijk, omdat veel schadeclaims uiteindelijk het pure bestaan van veel parketspecialisten en eindgebruikers in gevaar kunnen brengen. 

Het levert onvervalsbare resultaten op die worden erkend door onafhankelijke deskundigen en zijn daarom een belangrijk element bij eventuele geschillen.

Bekijk ook de Fidbox video’s en Fidbox vragen en antwoorden

Of lees hoe de Fidboxen worden gemonteerd in diverse parketvloeren.
Bauwerk parket, duoplank, verouderd tapis

De Fidbox V6 in de parketvloer verwerkt
De Fidbox is eenvoudig uit te lezen via de App

Fidbox en woningbouwverenigingen

Elk vastgoedproject is een grote investering voor de toekomst. Respectvol belang wordt gehecht aan de vraag naar veiligheid op de lange termijn en de wens om een gedetailleerde beoordeling en evaluatie van het onroerend goed in zijn complexiteit te kunnen uitvoeren met behulp van een technisch controlesysteem.

Een garantiebelofte aan de belegger en de gebruiker van het onroerend goed dient verifieerbaar en begrijpelijk zijn. Indien nodig zal duidelijke informatie over de oorzaak van de schade worden verstrekt om zo  de verantwoordelijkheid te verhelderen. Deze technische oplossingen zijn beschikbaar in de moderne bouwtechnologie voor communicatie. Het heet Fidbox.

Bij grote bouwprojecten kan dit betekenen dat kamers leeg blijven voor een langere periode. Deze kamers kunnen dan uitdrogen of te vochtig worden, waardoor krimp schades of schimmel gevaar kan opleveren zonder dat u hiervan op de hoogte bent. Dit kan ernstige schade aan vloeren, wanden, plafonds, deuren, ramen, meubels enz. veroorzaken.

Met de Fidbox App heeft de eindgebruiker de mogelijkheid om te worden geïnformeerd over de klimatologische omstandigheden van de ruimte waarin de Fidbox is geïnstalleerd. Op deze manier is hij actief betrokken bij het bewaken van de ideale klimatologische omstandigheden.

De dienst voor bouwinspectie of -onderhoud kan de klimatologische omstandigheden van de ruimte continu bewaken met behulp van een afstandsbewakingssysteem via Bluetooth en daardoor gemakkelijk gevaren herkennen in lege appartementen of kantoren.

Het biedt u de nodige ondersteuning om ervoor te zorgen dat uw onroerend goed project veilig wordt beschermd.

Fidbox en parketfabrikanten

Naast een traditioneel en natuurlijk product, zijn parketvloeren en houten vloeren van nu een technologisch en nauwkeurig product geworden. De nieuwste industriële productie biedt werkingsarme houten vloeren. De toepassingen en de ontwerp mogelijkheden vormen vrijwel geen grenzen meer voor het doel van eigenaren van gebouwen en eindgebruikers.

Met name vanwege de snelle ontwikkeling van klimaattechniek in nieuwbouw en om zich meer bewust te worden van hun verplichtingen, zijn steeds meer vooraanstaande parketfabrikanten betrokken bij het imago. 

Dit om de traditie en de innovatie van parketvloeren en houten vloeren duurzaam te versterken. Een belangrijke bijdrage is het bieden van veiligheid in de parketvloer of houten vloer installatie en indien technisch mogelijk, klaarmaken voor de verwachte volgende klimatologische omstandigheden. Denk hierbij aan het verder terug drogen in verband met vloerverwarming en het verwijzen of verplichten van de Fidbox.

De focus van de parketfabrikanten liggen voornamelijk op duurzame innovatie om preventieve maatregelen te treffen voor de consument, ambachtsman en ook voor zichzelf te beschermen tegen onnodige ongemakken.

Dit vereist een permanente registratie van het binnenklimaat en verdere omstandigheden vanaf de datum van installatie. 

Er wordt een belangrijke kloof gesloten tussen hoogwaardige bouwmaterialen, bouwtechniek en klimatologische omstandigheden in de ruimte die het gevolg zijn van gebruik.

Geharmoniseerd en gebruikt voor kwaliteitsborging. 

Er kan belangrijk inzicht worden verkregen vanuit een technisch, economisch en klantgericht standpunt.

Alle beperkingen op het gebruik van en mogelijke schade te worden gewaarschuwd geeft zo iedereen voldoening over een natuurlijk product.

De meeste parketfabrikanten hebben de Fidbox al opgenomen in hun algemene voorwaarden.

Fidbox en architecten

Moderne architectuur en bestudeerde constructies bieden veel nieuwe ontwerp mogelijkheden. Geavanceerde projectinrichting en hoogwaardige faciliteiten vragen voortdurend om deze aandacht. 

Dit stelt complexe eisen aan architecturale verantwoordelijkheden. Om een harmonieuze interactie tussen alle problemen en oplossingen tot stand te brengen, moeten architecten vaak nieuwe wegen inslaan.

Er zal speciale aandacht worden geschonken aan het effect van binnenklimaat omstandigheden op hedendaagse energiebesparende maatregelen, zoals het gebruik van aardwarmte, warmtepompen, vloerverwarming, vloerkoeling en automatische ventilatiesystemen. 

Op de lange termijn ontwikkelt alles zich zoals gepland, echter dient er een gezond binnenklimaat heersen om schades te voorkomen. 

De architectuur wordt ondersteund met een verscheidenheid aan technische oplossingen voor testen en bewaken met de Fidbox.

Er wordt een belangrijke kloof gesloten tussen hoogwaardige bouwmaterialen, bouwtechniek en klimatologische omstandigheden in de ruimte die het gevolg zijn van gebruik. Geharmoniseerd met elkaar en gebruikt voor kwaliteitsborging, kan er belangrijk inzicht worden verkregen vanuit een ecologisch en economisch standpunt dat de beperking van gebruik en schade duurzaam zal voorkomen.

Met de Fidbox-App krijgt de eindgebruiker, bouwer of gebouw bewakingsbedrijf de mogelijkheid om de klimatologische omstandigheden in de ruimte continu te bewaken via Bluetooth.

Dit is met name belangrijk bij oude leegstaande appartementen of kantoren.

De Fidbox wordt door vele architecten voorgeschreven.

Fidbox en vloerleggers

U als de professional bent de gekwalificeerde expert van het traditionele vakmanschap voor de installatie van parketvloeren en houten vloeren. U begrijpt en beheerst uw vak. Met grote expertise installeert u parketvloeren en houten vloeren voor uw klanten en creëert u kunstwerken die leiden tot volledige klanttevredenheid.

Desalniettemin – zelfs na het uitvoeren van zo’n nauwgezette en grondige klus: het kan nooit worden uitgesloten dat u om verschillende redenen tijdens de garantieperiode geconfronteerd wordt met moeilijk te verklaren situaties in de parketvloer.

Het is mogelijk dat een goede klantrelatie verloren gaat vanwege het ontbreken van belangrijke meetgegevens.

Niet voor diegenen die in positieve zin preventieve maatregelen namen in het belang van alle betrokkenen. Geharmoniseerd met elkaar en gebruikt voor kwaliteitsborging, kan belangrijk inzicht worden verkregen vanuit een ecologisch en economisch standpunt. Elke beperking van het gebruik van het eigendom zal op een duurzame manier voorkomen en vermijden worden. Wat resulteert in tevredenheid van alle betrokken partijen.

Het geeft u het vertrouwen dat uw parketvloer of houten vloer klaar is voor dagelijks gebruik en dat deze zo nog vele jaren beschermd is.

Installeer dus altijd een Fidbox in de parketvloer of houtenvloer.

Fidbox eindgebruikers

Uw huis is een zeer belangrijke plaats voor uw comfort, veiligheid en gezondheid. Een parketvloer of houten vloer is belangrijk element om u dit comfort te bieden. Degenen die in hun onroerend goed investeren, verwachten dat de geselecteerde binneninrichting de geplande vereisten voor vele jaren gebruik zal weerstaan.

Dankzij de Fidbox en Fidbox-App heeft u de mogelijkheid om de klimatologische omstandigheden in uw kamer te regelen in de gebieden waar het apparaat geïnstalleerd is. Wanneer gemeten waarden een “kritische” waarde bereiken, wordt u actief gewaarschuwd en krijgt u suggesties over welke maatregelen nodig zijn om mogelijke schade te voorkomen en om u te helpen terugkeren naar een gezond binnenklimaat.

Voorbeeld:

Temperatuur in vloerverwarming te hoog – verlaag de temperatuur.

Kamertemperatuur te laag – activeer de verwarming.

Kamervochtigheid is te vochtig – gelieve te ventileren.

Kamervochtigheid is te drogen – bevochtig alstublieft.

Negatieve klimatologische omstandigheden in de ruimte zijn een mogelijk gevaar voor de gezondheid; door de App te gebruiken, heb je de mogelijkheid van actieve monitoring voor een gezond binnenklimaat.

Eis van uw parketlegger dat deze een Fidbox installeert in uw parketvloer of houten vloer.
Veel parketfabrikanten zullen dit ook voorschrijven in de algemene voorwaarden.

Kijk gerust naar de fidbox dealers

Floorprotector_Fidbox_App_Apple
Fidbox App
Floorprotector_Fidbox_App_Google
Fidbox App
0

Vul de onderstaande gegevens in en wij zullen u zo snel mogelijk contacteren.