Easylogger

De EasyLogger meet de temperatuur en luchtvochtigheid en slaat deze gegevens bovendien voor langere tijd op. Ingebouwde sensoren vergaren continu informatie over de temperatuur en vochtigheid van de luchtlaag boven de dekvloer.

De EasyLogger is makkelijk te plaatsen tijdens en na het installeren van de dekvloer.

meten is weten

Het uitlezen van de gegevens gebeurt makkelijk via de EasyLogger app. Door middel van een bluetooth verbinding wordt de data contactloos uitgelezen en wordt de EasyLogger gesynchroniseerd. De EasyLogger app is gratis te downloaden voor smartphones.

Toepassingen Easylogger

EasyLogger in de verse dekvloer

De Easylogger is makkelijk met uw vingers in de nog zachte zandcementvloer te drukken, tot net onder de bovenrand van het zandcement. Let op dat er geen restmateriaal in de opening aan de bovenkant van de EasyLogger terecht komt, dit kan het meetresultaat beïnvloeden.

Verlijming van de EasyLogger

Om de EasyLogger te verlijmen in een al bestaande dekvloer, gebruik hiervoor onze diamantboor van 35mm om circa 17mm in de ondergrond te boren. De EasyLogger kan in het boorgat worden gelijmd met snelmortel of PU-lijm. Let op dat er geen zandcement, snelmortel of lijn in de opening aan de bovenkant van de EasyLogger terecht komt, dit kan het meetresultaat beïnvloeden. De bijgevoegde vlag wordt in het kleinere gat aan de bovenkant gestoken om de EasyLogger makkelijk terug te kunnen vinden. Noteer de exacte positie om de EasyLogger na het leggen van de vloer goed te kunnen uitlezen.

Na het uitharden van de dekvloer

De vlag van de EasyLogger kan worden verwijderd nadat de dekvloer is uitgehard en gedroogd. Tijdens de installatie van de uiteindelijke vloer kan men de uitstekende behuizing van de EasyLogger met een scherp mes worden afgesneden, De EasyLogger blijft in de dekvloer aanwezig zodat deze bij eventuele calamiteiten kan worden uitgelezen.

Tips voor de EasyLogger

– Bewaar EasyLoggers vóór gebruik altijd in de originele verpakking, vorstvrij en droog en niet in direct zonlicht.
– Installeer geen beschadigde EasyLogger
– Open of wijzig de EasyLogger niet
– Bewaar de EasyLogger niet naast magnetische velden

meer weten?

Heeft u vragen over onze producten dan kunt u natuurlijk rustig contact met ons opnemen.

wij bieden onafhankelijk advies bij geschillen