Easylogger

In elke prachtige tegelvloer hoort een easylogger
logo easylogger

Onze kleinste datalogger, de Easylogger, voert elke 3 uur automatisch een meting uit om een duidelijke grafiek te creëren van de vochtigheidswaarde en temperatuur van de dekvloer. Op deze manier kunt u het opstookprotocol of opstart protocol nauwlettend volgen. Alle gemeten temperatuur- en vochtwaardes worden intern opgeslagen en bewaard.

De Easylogger kan eenvoudig geplaatst worden tijdens de installatie van verschillende soorten dekvloeren, zoals zandcement en anhydriet. Maar ook achteraf is het simpel te installeren, waardoor u het droogproces, opstook protocol en opstart protocol kunt monitoren, zelfs als deze onder uw tegel-, keramische- of pvc-vloer is geïnstalleerd. Deze toegevoegde waarde is ongekend en zal eventuele discussies voorkomen.

De easylogger

Meten = weten, continu meten = zeker weten.

Het uitlezen van de meetgegevens gebeurt makkelijk via de gratis Easylogger App.

Koppelen doet u met onze magneet. Alleen op deze manier krijgt deze contact met de bluetooth verbinding van de App.

De Easylogger App is gratis te downloaden voor alle smartphones.

Neem geen risico en voorkom discussies, plaats altijd een Easylogger. Meer weten?

de meet grafiek van onze dataloggers

Toepassingen Easylogger

EasyLogger in de verse dekvloer

De datalogger is makkelijk met uw vingers in de nog zachte zandcementvloer te drukken, tot net onder de bovenrand van het zandcement. Let op dat er geen restmateriaal in de opening aan de bovenkant terecht komt, dit kan het meetresultaat beïnvloeden.

Verlijming van de EasyLogger

Om de datalogger te verlijmen in een al bestaande dekvloer, gebruik hiervoor onze diamantboor van 35mm om circa 17mm in de ondergrond te boren. De EasyLogger kan in het boorgat worden gelijmd met snelmortel of PU-lijm. Let op dat er geen zandcement, snelmortel of lijn in de opening aan de bovenkant van de EasyLogger terecht komt, dit kan het meetresultaat beïnvloeden. De bijgevoegde vlag wordt in het kleinere gat aan de bovenkant gestoken om deze makkelijk terug te kunnen vinden. Noteer de exacte positie om de EasyLogger na het leggen van de vloer goed te kunnen uitlezen.

Na het uitharden van de dekvloer

De vlag kan worden verwijderd nadat de dekvloer is uitgehard en gedroogd. Tijdens de installatie van de uiteindelijke vloer kan men de uitstekende behuizing van de EasyLogger met een scherp mes worden afgesneden, De datalogger blijft in de dekvloer aanwezig zodat deze bij eventuele calamiteiten kan worden uitgelezen.

Tips voor de EasyLogger

– Bewaar onze dataloggers vóór gebruik altijd in de originele verpakking, vorstvrij en droog en niet in direct zonlicht.
– Installeer geen beschadigde dataloggers
– Open of wijzig onze dataloggers niet
– Bewaar onze dataloggers niet naast magnetische velden

Bekijk ook de; HmboxFidbox

meer weten?

Heeft u vragen over één van onze producten? Mail uw vraag naar info@floorprotector.nl

Benno Broen - Floorprotector - Fidbox - Easylogger