Het opstookprotocol

Het opstookprotocol is van belang voor elke nieuwe afwerkvloer die voorzien is van vloerverwarming. Dit opstookprotocol tezamen met de vochtmeting is van cruciaal belang ongeacht de eindafwerking zoals een tegelvloer, parketvloer, pvc vloer, gietvloer, etc.

Waarvoor is het opstookprotocol bedoeld?

Door het uitvoeren van het opstookprotocol haalt u op een gecontroleerde manier de spanning uit het materiaal. Tevens zal de stijgende temperatuur het restvocht onderin de dekvloer naar boven werken waardoor de dekvloer beter zal door drogen.

Opstookprotocol starten

Vraag aan uw dekvloer leverancier wanneer u het opstookprotocol mag gaan starten. Vraag ook aan uw installateur of uw ketel of warmtepomp een programma heeft voor het opstookprotocol.

LET OP !
Hoewel men niet graag praat over het opstookprotocol, is het aan te raden dit tweemaal uit te voeren.


Wanneer men het opstookprotocol heeft doorvoert kunnen eventuele gebreken gelijk worden geconstateerd en kan men hierop actie ondernemen.
Het is vrij normaal dat er kleine scheurtjes zijn ontstaan. Controleer op alles nog goed vast ligt en of er geen klank verschillen hoorbaar zijn.

Het geheel niet of niet correct doorlopen van een opstookprotocol brengt grote risico’s met zich mee. Zo kunt u de eventuele scheuren en breuklijnen niet zien. Met het risico dat deze zich zullen aftekenen in uw gietvloer, pvc vloer of tegel vloer. Daarnaast kan zich onder in de dekvloer nog restvocht bevinden.

De Easylogger

Hoe weet u nu zeker of het opstookprotocol is doorgevoerd en hoe kunt u dit aantonen.
Wanneer u in verse afwerkvloer of enkele dagen nadat de afwerkvloer is aangebracht een Easylogger plaatst, zal deze het complete proces monitoren. De Easylogger is namelijk een kleine datalogger die elke 3 uur de vochtwaarde en temperatuur direct boven de dekvloer meet en registreert.
Nadat u van uw opdrachtgever te horen krijgt dat het opstookprotocol is uitgevoerd, gaat u na de locatie voor een inspectie.
U kunt de Easylogger uitlezen door deze te activeren met een FP magneet en te synchroniseren met de Easylogger App op uw smartphone. De Easylogger App is gratis beschikbaar in de App store of Google play.

De easylogger meet de temperatuur en vochtwaarde. Daarnaast kan de Easylogger het opstookprotocol prima in kaart brengen.

Elke vloerlegger is verplicht om voor aanvang van zijn werkzaamheden te controleren of het opstookprotocol is doorgevoerd. Wanneer de vloerlegger niet zeker weet of het opstookprotocol is doorgevoerd en hij/zij toch gaat plaatsen, is deze aansprakelijk voor de eventuele schade.

BA richtlijn 2.1 Opstookprotocol en afkoelprotocol
Opstook en afkoel protocol – bijvoorkeur 2x uitvoeren.

Neem de verantwoordelijkheid voor uzelf en uw klant.
Ga niet af op aannames of mondelinge toezeggingen.

De Easylogger is vloeren branche breed in te zetten. https://floorprotector.nl/