Fidbox bij vastgoed investering

Wat kan de Fidbox betekenen voor investeerders/beleggers in vastgoed/onroerend goed?

De hedendaagse bouw wordt steeds complexer en tegelijk ook luxer. Zo zien we in veel kantoorpanden en appartementen de toepassing van duurzame houten vloeren gecombineerd met vloerverwarming/vloerkoeling.

In kantoorpanden gaat het over het algemeen goed daar hier duidelijke afspraken zijn gemaakt en het voor de huurders een visite kaartje is.

Dit geldt ook voor de meeste appartementen.

Waar het misgaat zijn de tijdelijke huur appartementen en expats appartementen.
Oké, de huur opbrengst is prima tegelijk is het risico groot.
Zoals u weet dient men na de huurperiode alles te controleren op gebreken. Hoe kan dit eenvoudiger op het gebied van een houten vloer/parket vloer?

Veel architecten en bouwbedrijven hebben al contact gezocht met Floorprotector om de Fidbox toe te passen in deze woningen.

De Fidbox registreert circa 6 jaar lang, elke 8 uur de relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte. Daarnaast ook het restvocht percentage en de temperatuur van de afwerkvloer.

Nog nooit heeft u zoveel meetdata tot uw beschikking gehad en nog nooit was de bewijsvoering bij eventuele schade zo sterk.

De Fidbox is uitleesbaar middels een Bluetooth verbinding. Dit geeft u twee mogelijkheden.
Waar ik u voorstel om de tweede mogelijkheid toe te passen.

1/ de huismeester bewaakt de situatie en monitort deze 1 a 2 maal per week.

2/ de huurder maakt een account aan en bewaakt het proces.

de fidbox zal namelijk waarschuwingen sturen naar het account zodat deze huurder actie kan ondernemen. Deze waarschuwingen kunnen inhouden dat de luchtvochtigheid te     hoog of te laag is, of dat de temperatuur te hoog of te laag is.

Op deze manier voorkomt de huurder schade. Wanneer de accounthouder/ huurder deze  waarschuwingen negeert is deze verantwoordelijk voor de gevolgschade.

Waarom stel ik u mogelijkheid 2 voor?

U heeft nu niet de zorgplicht en het kost u geen extra tijd. Ook legt u de verantwoording neer bij uw huurder net zoals u dat doet over het gebruik van het appartement, de keuken, de badkamer en wellicht het meubilair.

De Fidbox bewaard de data voor de duur van 6 jaar, dit heeft met de levensduur van de batterij te maken.

Bij geschillen kan Floorprotector uw Fidbox uitlezen en u voorzien van de juiste data.

Bescherm uw investering met de Fidbox.

Benno Broen
Floorprotector Benelux

0

Vul de onderstaande gegevens in en wij zullen u zo snel mogelijk contacteren.