De intelligente houtenvloer

FidBox

Floorprotector

Fidbox

De Fidbox meet de temperatuur (°C) en de relatieve vochtigheid (%). De gemeten waardes worden voor de lange termijn opgeslagen.

De Fidbox wordt onderin de parketvloer geïnstalleerd.

3 x per dag, gedurende minimaal 8 jaar wordt door middel van verticale metingen de vochtigheid en temperatuur in de dekvloer en de houten vloer gemeten. Via Bluetooth maakt deze contact met de App.

Neem voor interesse contact met ons op.

Wat is het?

De Fidbox® is een unieke monitor voor temperatuur (° C) en relatieve luchtvochtigheid (%) en tevens een datalogboek voor gegevensregistratie op lange termijn. Alles in één en verborgen onder in de parketvloer / houten vloer. De opgeslagen gegevens kunnen op elk moment worden gelezen via de App. Door middel van verticale metingen worden zowel het vochtpercentage als de temperatuur van de afwerkvloer als van de parketvloer gemeten.

Deze informatie heeft niet alleen betrekking op het binnenmilieu, maar is vooral belangrijk in het voorkomen van schade aangezien het begrijpelijke feiten oplevert.

Als er bijvoorbeeld schade aan de parketvloer optreedt als gevolg van overmatige vloertemperatuur of door het sterk afwijken van het vochtgehalte, is vaak een langdurig fundamenteel onderzoek naar oorzaak nodig. Dit kan leiden tot een onrechtvaardige schuld. 

Dit apparaat maakt daar een eind aan en biedt een onvervalsbare helderheid over de schuldvraag; prompt – openhartig – bepaald!

Het biedt meetbare voordelen voor de parketinstallateur, ontwerpers, eigenaren, gebruikers of bouwers. De resultaten van de metingen kunnen snel schadeclaims verduidelijken en zo het proces van opheldering en oplossing versnellen.

Het is een product dat is gericht op het voorkomen van een echt probleem en het biedt daar bovenop veel extra beveiligingen. De relevantie van dit onderwerp zelf is duidelijk, omdat veel schadeclaims uiteindelijk het pure bestaan van veel parketspecialisten in gevaar kunnen brengen. Het levert onverzadigbare resultaten op die worden erkend door onafhankelijke deskundigen en zijn daarom een belangrijk element in de voorbereiding van een rechtszaak.

Bekijk ook de Fidbox video’s

App illustratie Fidbox rood
De Fidbox is eenvoudig uit te lezen via de App

Woningbouwvereniging

Elk vastgoedproject is een grote investering voor de toekomst. Respectvol belang wordt gehecht aan de vraag naar veiligheid op de lange termijn en de wens om een gedetailleerde beoordeling en evaluatie van het onroerend goed in zijn complexiteit te kunnen uitvoeren met behulp van een technisch controlesysteem.

Een garantiebelofte aan de belegger en de gebruiker van het onroerend goed moet verifieerbaar en begrijpelijk zijn. Indien nodig moet duidelijke informatie over de oorzaak van de schade worden verstrekt en moet de verantwoordelijkheid worden opgehelderd. Deze technische oplossingen zijn beschikbaar in de moderne bouwtechnologie voor communicatie.

Voor grote bouwprojecten kan dit betekenen dat kamers vrij kunnen blijven voor langere perioden. Ze kunnen uitdrogen of te vochtig zijn, waardoor schimmel gevaar kan opleveren zonder dat de ontwikkelaar hiervan op de hoogte is. Dit kan ernstige schade aan vloeren, wanden, plafonds, deuren, ramen, meubels enz. veroorzaken.

Met de App heeft de eindgebruiker de mogelijkheid om te worden geïnformeerd over zijn klimatologische omstandigheden in de ruimte waarin het apparaat geïnstalleerd is. Op deze manier is hij actief betrokken bij het bewaken van zijn eigen gezonde klimatologische omstandigheden.

De dienst voor bouwinspectie of -onderhoud kan de klimatologische omstandigheden van de ruimte continu bewaken met behulp van een afstandsbewakingssysteem via Bluetooth en daardoor gemakkelijk gevaren herkennen in lege appartementen of kantoren.

Het biedt u de nodige ondersteuning om ervoor te zorgen dat uw onroerend goed project up-to-par is met het dagelijks hoge gebruik en dat het gedurende vele jaren veilig wordt beschermd.

Fabrikant

Ooit was het een traditioneel natuurlijk product en nu zijn houten vloeren een hoogtechnologisch en nauwkeurig product geworden. De nieuwste industriële productie biedt flexibele en werkingsarme vloeren. De toepassingsgebieden en de ontwerp mogelijkheden vormen vrijwel geen grenzen meer voor het doel van eigenaren van gebouwen en eindgebruikers.

Met name vanwege de snelle ontwikkeling van techniek in het beheer van gebouwen en om zich steeds meer bewust te worden van hun verplichtingen, zijn steeds meer vooraanstaande fabrikanten van houten vloeren betrokken bij het imago. Dit om de traditie en de innovatie van houten vloeren duurzaam te versterken. Een belangrijke bijdrage is het bieden van veiligheid in de houten vloer installatie en indien technisch mogelijk, klaarmaken voor de verwachte volgende klimatologische omstandigheden. Denk hierbij aan het verder terug drogen in verband met vloerverwarming.

De focus van de fabrikant van houten vloeren ligt voornamelijk op duurzame innovatie om preventieve maatregelen te treffen voor de consument, ambachtsman en ook voor zichzelf te beschermen tegen onnodige ongemakken.

Dit vereist een permanente registratie van de binnenklimaat omstandigheden vanaf de datum van installatie. 

Er wordt een belangrijke kloof gesloten tussen hoogwaardige bouwmaterialen, bouwtechniek en klimatologische omstandigheden in de ruimte die het gevolg zijn van gebruik.

Geharmoniseerd en gebruikt voor kwaliteitsborging. Er kan belangrijk inzicht worden verkregen vanuit een technisch, economisch en klantgericht standpunt en zullen alle beperkingen op het gebruik van eigendom en mogelijke schade duurzaam worden gewaarschuwd om zo te vermijden en geeft zo iedereen voldoening over een natuurlijk product.

Architect

Moderne architectuur en bestudeerde constructies bieden nu veel nieuwe ontwerp mogelijkheden. Geavanceerde projectinrichting en hoogwaardige faciliteiten vragen voortdurend aandacht. Dit stelt complexe eisen aan architecturale verantwoordelijkheden. Om een harmonieuze interactie tussen alle problemen en oplossingen tot stand te brengen, moeten architecten vaak nieuwe wegen inslaan. Soms moeten risicovolle methoden worden gebruikt.

Er moet bijvoorbeeld speciale aandacht worden geschonken aan het effect van binnenklimaat omstandigheden op hedendaagse energiebesparende maatregelen, zoals het gebruik van warmtepompen, vloerverwarming, vloerkoeling en automatische ventilatiesystemen. 

Op de lange termijn ontwikkelt alles zich zoals gepland, echter moet schade worden voorkomen en moet er een gezond binnenklimaat heersen. 

De architectuur wordt ondersteund met een verscheidenheid aan technische oplossingen voor testen en bewaken.

Er wordt een belangrijke kloof gesloten tussen hoogwaardige bouwmaterialen, bouwtechniek en klimatologische omstandigheden in de ruimte die het gevolg zijn van gebruik. Geharmoniseerd met elkaar en gebruikt voor kwaliteitsborging, kan er belangrijk inzicht worden verkregen vanuit een ecologisch en economisch standpunt dat de beperking van gebruik en schade duurzaam zal voorkomen.

Met de App krijgt de eindgebruiker, bouwer of gebouw bewakingsbedrijf de mogelijkheid om de klimatologische omstandigheden in de ruimte continu te bewaken via Bluetooth.

Dit is met name belangrijk bij oude leegstaande appartementen of kantoren.

Vloerlegger

U als de professional bent de gekwalificeerde expert van het traditionele vakmanschap voor de installatie van parketvloeren en houten vloeren. U begrijpt en beheerst uw vak. Met grote expertise installeert u houten vloeren voor uw klanten en creëert u kunstwerken die leiden tot volledige klanttevredenheid.

Desalniettemin – zelfs na het uitvoeren van zo’n nauwgezette en grondige klus: het kan nooit worden uitgesloten dat u om verschillende redenen tijdens de garantieperiode geconfronteerd wordt met moeilijk te verklaren situaties in de parketvloer. Het is mogelijk dat een goede klantrelatie verloren gaat vanwege het ontbreken van belangrijke meetgegevens.

Niet voor diegenen die in positieve zin preventieve maatregelen namen in het belang van alle betrokkenen. Geharmoniseerd met elkaar en gebruikt voor kwaliteitsborging, kan belangrijk inzicht worden verkregen vanuit een ecologisch en economisch standpunt. Elke beperking van het gebruik van het eigendom zal op een duurzame manier voorkomen en vermijden worden. Wat resulteert in tevredenheid van alle betrokken partijen.

Het geeft u het vertrouwen dat uw houten vloer klaar is voor dagelijks gebruik en dat deze zo nog vele jaren beschermd is.

Eindgebruiker

Uw huis is een zeer belangrijke plaats voor uw comfort, veiligheid en gezondheid. Een houten vloer is belangrijk element om u dit comfort te bieden. Degenen die in onroerend goed investeren, verwachten dat de geselecteerde binneninrichting de geplande vereisten voor vele jaren gebruik zal weerstaan.

Dankzij de App heeft u de mogelijkheid om de klimatologische omstandigheden in uw kamer te regelen in de gebieden waar het apparaat geïnstalleerd is. Wanneer gemeten waarden een “kritische” waarde bereiken, wordt u actief gewaarschuwd en krijgt u suggesties over welke maatregelen nodig zijn om mogelijke schade te voorkomen en om u te helpen terugkeren naar een gezond binnenklimaat.

Voorbeeld:

Temperatuur in vloerverwarming te hoog – verlaag de temperatuur.

Kamertemperatuur te laag – activeer de verwarming.

Kamervochtigheid is te vochtig – gelieve te ventileren.

Kamervochtigheid is te drogen – bevochtig alstublieft.

Negatieve klimatologische omstandigheden in de ruimte zijn een mogelijk gevaar voor de gezondheid; door de App te gebruiken, heb je de mogelijkheid van actieve monitoring voor een gezond binnenklimaat.

0

Vul de onderstaande gegevens in en wij zullen u zo snel mogelijk contacteren.