Weg met de onzekerheid

De Fidbox geeft iedereen duidelijk inzicht in het stookgedrag en ruimtelijk klimaat.

Dit is prettig voor elke partij, zoals de eindgebruiker, de parket installateur, de lijmleverancier, de parketleverancier en de cv installateur.

Fidbox en Fidbox App
Fidbox en Fidbox App

Nog nooit konden zoveel meetgegevens worden ingezien.
De Fidbox meet namelijk aan de onderzijde het vochtpercentage van de afwerkvloer. Aan de bovenzijde meet deze de temperatuur en luchtvochtigheid.
Dit doet de Fidbox na activatie elke 8 uur volautomatisch.
Ook buffert hij deze data voor de duur van 6 jaar.

De Fidbox is voor de eindgebruiker te synchroniseren en uit te lezen middels een gratis App op zijn telefoon of tablat.
Deze data kan hij/zij delen met het betreffende parketbedrijf of installatiebedrijf.

De Fidbox is niet te manipuleren en daarmee rechtsgeldig bij eventuele geschillen.

Hierdoor is de Fidbox opgenomen in de legvoorschriften van de meeste Europese parketfabrikanten en lijmfabrikanten.

Anno 2020 ga je voor zeker en monteer je zoals het hoort op elke 40 m2 een Fidbox.

www.floorprotector.nl/fidbox

Een nieuwe dekvloer

Een nieuwe dekvloer?
Wat moet je weten?

Nieuwe zandcement dekvloer

Uiteraard als eerste dient men de opbouw te weten.
In dit geval is dat 25cm geëxpandeerd polystyreen (EPS plaat), 25cm gewapend beton, 4cm polyisocyanuraat (PIR plaat) en 2mm PE folie. Langs de randen is 7mm polyethyleen kant isolatie aangebracht. Deze doet dienst als thermische en akoestische isolatie. Bovendien word zo een eventuele koudebrug voorkomen.

De 9cm dikke zandcement dekvloer zal dus zwevend worden aangebracht. Deze is 1 op 3 aangemengd (1 deel cement/3 delen zand) en voorzien van vezels, daarnaast is er nog een 1,5% accelerator toegevoegd. Op deze manier krijgt de dekvloer een druk- en buigsterkte van C30-F5.

De opbouw is van belang zodat je eventueel een condens berekening kunt uitvoeren.

De samenstelling is van belang zodat je de droogtijd kunt inschatten.

Een tip voor alle parketteurs en vloerenleggers.
Wanneer er een accelerator ofwel versneller is toegepast zijn er meerdere spelregels gebonden.
Zo mag de vloer na het smeren niet meer vochtig worden, gebeurt dit wel dan zal het droogproces enorm worden vertraagd. Het proces zal namelijk omgekeerd werken.
Ook mogen dit soort dekvloeren de eerste 14 dagen niet worden afgedekt.

– Adviseer je klant op tijd, immers is het jouw basisvloer en planning.
– Laat je stookprotocol na 3 weken doorvoeren en plaats eerst na 4 weken je Hmbox of voer pas na 5 weken je eerste Cm-meting uit.
– Indicatieve metingen zijn bij dit soort vloeren niet betrouwbaar, dit komt door het kristalliseren van de accelerator.

Let dus op wie er na de vloersmeerder komt.

Sta achter je product en adviseer je klant.
We hopen je zo te hebben geadviseerd in een nog beter resultaat.

Op de bovenstaande afwerkvloer kan gemiddeld na 5 a 6 weken een parketvloer worden geïnstalleerd. Mits deze geen vocht meer krijgt of op kan nemen.
Op de foto’s is te zien dat de wanden vooraf zijn gestukadoord en reeds door gedroogd zijn.

Twijfel je aan je kennis?

Vraag je lijmleverancier je te begeleiden.
Stauf, Lecol, Bostik en Bona hebben hiervoor specialisten op de weg.

Benno Broen
Floorprotector

www.floorprotector.nl

Fidbox waarschuwing

Fidbox waarschuwing

De Fidbox waarschuwt wanneer er iets mis is.
Deze Fidbox waarschuwing ontvangt u middels de geïnstalleerde Fidbox App.
Zelfs wanneer de waarschuwing wordt genegeerd kunnen we deze later uitlezen.

Ook hier bewees de Fidbox zijn nut en was de lekkage in de wand snel opgespoord.

– Plaats in elke parketvloer een Fidbox.
– Stel de synchronisatie tijd in op een tijdstip dat u thuis bent.
– Synchroniseer indien mogelijk 1x per week.

Op die manier heeft u jarenlang zorgeloos woonplezier.

www.floorprotector.nl

Gratis Fidbox App testen

Test nu GRATIS de Fidbox App, zie hoe de Fidbox werkt op ons demo account!

Download GRATIS de Fidbox App

ANDROID
https://play.google.com/store/apps/details…

iPhone https://itunes.apple.com/at/app/fidbox/id740449884?l=en&mt=8

Username: demo 
Password: 0815

www.floorprotector.nl

Voor vragen over de Fidbox kun je via de mail terecht info@floorprotector.nl

Nu genieten.

Floorprotector werd uitgenodigd bij een zeer tevreden familie.

Floorprotector en parket. Hmbox & Fidbox
Tevreden klanten over de Hmbox en Fidbox

Hun droomhuis was klaar en de verhuizing in volle gang.

8 weken na het aanbrengen van de zandcement afwerkvloer is er door het parketbedrijf een Hmbox geplaatst.

Vanaf kantoor kon het parketbedrijf het complete droogproces monitoren en deze klant informeren.

Het droogproces duurde langer dan was voorspeld door de aannemer, discussies waren er niet. Dit daar er up-to-date meetgegevens voor handen waren.

Tijdens het installeren van de parketvloeren zijn er 3 Fidboxen geïnstalleerd.

Fidbox bij vastgoed investering

Wat kan de Fidbox betekenen voor investeerders/beleggers in vastgoed/onroerend goed?

De hedendaagse bouw wordt steeds complexer en tegelijk ook luxer. Zo zien we in veel kantoorpanden en appartementen de toepassing van duurzame houten vloeren gecombineerd met vloerverwarming/vloerkoeling.

In kantoorpanden gaat het over het algemeen goed daar hier duidelijke afspraken zijn gemaakt en het voor de huurders een visite kaartje is.

Dit geldt ook voor de meeste appartementen.

Waar het misgaat zijn de tijdelijke huur appartementen en expats appartementen.
Oké, de huur opbrengst is prima tegelijk is het risico groot.
Zoals u weet dient men na de huurperiode alles te controleren op gebreken. Hoe kan dit eenvoudiger op het gebied van een houten vloer/parket vloer?

Veel architecten en bouwbedrijven hebben al contact gezocht met Floorprotector om de Fidbox toe te passen in deze woningen.

De Fidbox registreert circa 6 jaar lang, elke 8 uur de relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte. Daarnaast ook het restvocht percentage en de temperatuur van de afwerkvloer.

Nog nooit heeft u zoveel meetdata tot uw beschikking gehad en nog nooit was de bewijsvoering bij eventuele schade zo sterk.

De Fidbox is uitleesbaar middels een Bluetooth verbinding. Dit geeft u twee mogelijkheden.
Waar ik u voorstel om de tweede mogelijkheid toe te passen.

1/ de huismeester bewaakt de situatie en monitort deze 1 a 2 maal per week.

2/ de huurder maakt een account aan en bewaakt het proces.

de fidbox zal namelijk waarschuwingen sturen naar het account zodat deze huurder actie kan ondernemen. Deze waarschuwingen kunnen inhouden dat de luchtvochtigheid te     hoog of te laag is, of dat de temperatuur te hoog of te laag is.

Op deze manier voorkomt de huurder schade. Wanneer de accounthouder/ huurder deze  waarschuwingen negeert is deze verantwoordelijk voor de gevolgschade.

Waarom stel ik u mogelijkheid 2 voor?

U heeft nu niet de zorgplicht en het kost u geen extra tijd. Ook legt u de verantwoording neer bij uw huurder net zoals u dat doet over het gebruik van het appartement, de keuken, de badkamer en wellicht het meubilair.

De Fidbox bewaard de data voor de duur van 6 jaar, dit heeft met de levensduur van de batterij te maken.

Bij geschillen kan Floorprotector uw Fidbox uitlezen en u voorzien van de juiste data.

Bescherm uw investering met de Fidbox.

Benno Broen
Floorprotector Benelux

Spanning op egaline vloer

Onthechting egaline

Het zal je maar gebeuren ! In de avond zit je rustig op de bank en ineens hoor je een boel lawaai.

De egaline vloer is door te veel spanning omhoog gekomen.
Ofwel de spanning in de egaline is zo groot geworden dat deze plaatselijk is losgekomen van de ondergrond.

De oorzaak is divers, echter zijn er een drietal peilers;
1/ de afwerkvloer was te slecht om te egaliseren.
2/ de afwerkvloer was te vochtig tijdens het egaliseren.
3/ er is geen voorstrijk toegepast.

Daarom is een goede vloercontrole van belang.
Tijdens de vloercontrole dient men in ieder geval de vlakheid, hardheid, vastheid en vochtigheid te controleren.

De vlakheid wordt gecontroleerd middels een rei van 2 meter.
De hardheid middels de hamertest.
De vastheid middels de krasproef.
Het vochtpercentage middels de Hmbox.

Besparen in kosten kan lijden tot vergaande gevolgen.

Kies bij parketvloeren voor kwaliteit.

Parketvloeren

Natuurlijke vloeren zoals parketvloeren zijn een duurzaam bezit en vormt de basis van het interieur.
Maar hoe goed we het materiaal ook installeren en afwerken, blijven we afhankelijk van een aantal factoren.

Denk hierbij aan de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur in de ruimte. Deze hebben ongemerkt veel impact op de kwaliteit en levensduur van de parketvloeren, maar ook op uw eigen gezondheid.

De Fidbox is de ideale monitor. Middels een App is de Fidbox eenvoudig uit te lezen. Daarnaast zal de Fidbox de bewoner waarschuwen wanneer de waardes afwijken van de ingestelde parameters.

Zo zal de Fidbox een waarschuwing sturen bij een te lage of te hoge luchtvochtigheid. Maar ook bij een te lage of te hoge temperatuur.

De Fidbox is middels een App geïnstalleerd op de telefoon van de eindgebruiker, alleen middels Bluetooth uitleesbaar en niet manipuleerbaar.
De Fidbox meet drie keer per dag het vochtpercentage van de afwerkvloer en het vochtpercentage en temperatuur van de parketvloeren.

Kies voor zekerheid en plaats altijd een Fidbox

Restvocht in de afwerkvloer

Vochtmeten in afwerkvloeren lijkt zo eenvoudig, toch worden er enorm veel fouten gemaakt.
Waar, wanneer en waarmee meet je het vochtpercentage.

Dat zijn allemaal factoren die meespelen tot een goed eindresultaat.

Te vaak zien we nog dat er indicatief gemeten wordt. Dit kan vroeg of laat lijden tot problemen.

Ook zien we dat er op een verkeerde wijze een Cm-meting wordt uitgevoerd. Dit geeft dan een verkeerde waarde weer wat ook vroeg of laat kan lijden tot problemen.

Met de Hmbox heeft men een eerlijk beeld, immers meet men over een langere periode tot op 10cm diep het vochtpercentage. Ook is de meetdata deelbaar met de opdrachtgever.
De meeste vloeren installateurs laten ons weten dat het droogproces door de Hmbox langer duurt.
Wanneer we hun vragen wat het klachten percentage is antwoord men volmondig “nul”.
Kijk en daar gaat het om, meten met de Hmbox is nul risico voor de consument, fabrikant en installateur.

0

Vul de onderstaande gegevens in en wij zullen u zo snel mogelijk contacteren.