Fidbox bij vastgoed investering

Wat kan de Fidbox betekenen voor investeerders/beleggers in vastgoed/onroerend goed?

De hedendaagse bouw wordt steeds complexer en tegelijk ook luxer. Zo zien we in veel kantoorpanden en appartementen de toepassing van duurzame houten vloeren gecombineerd met vloerverwarming/vloerkoeling.

In kantoorpanden gaat het over het algemeen goed daar hier duidelijke afspraken zijn gemaakt en het voor de huurders een visite kaartje is.

Dit geldt ook voor de meeste appartementen.

Waar het misgaat zijn de tijdelijke huur appartementen en expats appartementen.
Oké, de huur opbrengst is prima tegelijk is het risico groot.
Zoals u weet dient men na de huurperiode alles te controleren op gebreken. Hoe kan dit eenvoudiger op het gebied van een houten vloer/parket vloer?

Veel architecten en bouwbedrijven hebben al contact gezocht met Floorprotector om de Fidbox toe te passen in deze woningen.

De Fidbox registreert circa 6 jaar lang, elke 8 uur de relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte. Daarnaast ook het restvocht percentage en de temperatuur van de afwerkvloer.

Nog nooit heeft u zoveel meetdata tot uw beschikking gehad en nog nooit was de bewijsvoering bij eventuele schade zo sterk.

De Fidbox is uitleesbaar middels een Bluetooth verbinding. Dit geeft u twee mogelijkheden.
Waar ik u voorstel om de tweede mogelijkheid toe te passen.

1/ de huismeester bewaakt de situatie en monitort deze 1 a 2 maal per week.

2/ de huurder maakt een account aan en bewaakt het proces.

de fidbox zal namelijk waarschuwingen sturen naar het account zodat deze huurder actie kan ondernemen. Deze waarschuwingen kunnen inhouden dat de luchtvochtigheid te     hoog of te laag is, of dat de temperatuur te hoog of te laag is.

Op deze manier voorkomt de huurder schade. Wanneer de accounthouder/ huurder deze  waarschuwingen negeert is deze verantwoordelijk voor de gevolgschade.

Waarom stel ik u mogelijkheid 2 voor?

U heeft nu niet de zorgplicht en het kost u geen extra tijd. Ook legt u de verantwoording neer bij uw huurder net zoals u dat doet over het gebruik van het appartement, de keuken, de badkamer en wellicht het meubilair.

De Fidbox bewaard de data voor de duur van 6 jaar, dit heeft met de levensduur van de batterij te maken.

Bij geschillen kan Floorprotector uw Fidbox uitlezen en u voorzien van de juiste data.

Bescherm uw investering met de Fidbox.

Benno Broen
Floorprotector Benelux

Spanning op egaline vloer

Onthechting egaline

Het zal je maar gebeuren ! In de avond zit je rustig op de bank en ineens hoor je een boel lawaai.

De egaline vloer is door te veel spanning omhoog gekomen.
Ofwel de spanning in de egaline is zo groot geworden dat deze plaatselijk is losgekomen van de ondergrond.

De oorzaak is divers, echter zijn er een drietal peilers;
1/ de afwerkvloer was te slecht om te egaliseren.
2/ de afwerkvloer was te vochtig tijdens het egaliseren.
3/ er is geen voorstrijk toegepast.

Daarom is een goede vloercontrole van belang.
Tijdens de vloercontrole dient men in ieder geval de vlakheid, hardheid, vastheid en vochtigheid te controleren.

De vlakheid wordt gecontroleerd middels een rei van 2 meter.
De hardheid middels de hamertest.
De vastheid middels de krasproef.
Het vochtpercentage middels de Hmbox.

Besparen in kosten kan lijden tot vergaande gevolgen.

Kies bij parketvloeren voor kwaliteit.

Parketvloeren

Natuurlijke vloeren zoals parketvloeren zijn een duurzaam bezit en vormt de basis van het interieur.
Maar hoe goed we het materiaal ook installeren en afwerken, blijven we afhankelijk van een aantal factoren.

Denk hierbij aan de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur in de ruimte. Deze hebben ongemerkt veel impact op de kwaliteit en levensduur van de parketvloeren, maar ook op uw eigen gezondheid.

De Fidbox is de ideale monitor. Middels een App is de Fidbox eenvoudig uit te lezen. Daarnaast zal de Fidbox de bewoner waarschuwen wanneer de waardes afwijken van de ingestelde parameters.

Zo zal de Fidbox een waarschuwing sturen bij een te lage of te hoge luchtvochtigheid. Maar ook bij een te lage of te hoge temperatuur.

De Fidbox is middels een App geïnstalleerd op de telefoon van de eindgebruiker, alleen middels Bluetooth uitleesbaar en niet manipuleerbaar.
De Fidbox meet drie keer per dag het vochtpercentage van de afwerkvloer en het vochtpercentage en temperatuur van de parketvloeren.

Kies voor zekerheid en plaats altijd een Fidbox

Restvocht in de afwerkvloer

Vochtmeten in afwerkvloeren lijkt zo eenvoudig, toch worden er enorm veel fouten gemaakt.
Waar, wanneer en waarmee meet je het vochtpercentage.

Dat zijn allemaal factoren die meespelen tot een goed eindresultaat.

Te vaak zien we nog dat er indicatief gemeten wordt. Dit kan vroeg of laat lijden tot problemen.

Ook zien we dat er op een verkeerde wijze een Cm-meting wordt uitgevoerd. Dit geeft dan een verkeerde waarde weer wat ook vroeg of laat kan lijden tot problemen.

Met de Hmbox heeft men een eerlijk beeld, immers meet men over een langere periode tot op 10cm diep het vochtpercentage. Ook is de meetdata deelbaar met de opdrachtgever.
De meeste vloeren installateurs laten ons weten dat het droogproces door de Hmbox langer duurt.
Wanneer we hun vragen wat het klachten percentage is antwoord men volmondig “nul”.
Kijk en daar gaat het om, meten met de Hmbox is nul risico voor de consument, fabrikant en installateur.

Voorstrijk / vochtscherm

Het aanbrengen van een voorstrijk of vochtscherm heeft geen nadelige gevolgen voor de Fidbox.
Immers wilt u de waardes weten van uw vloer en daarop gemonteerde parketvloer.
Juist wanneer men op de plaats van de gemonteerde Fidbox een uitsparing zou laten in de voorstrijk of vochtscherm veroorzaakt u een niet realistische waarde.

Wanneer een voorstrijk?
Een voorstrijk brengt men aan om de toplaag te versterken en de zuigende werking te verlagen.
Raadpleeg uw lijmfabrikant voor verder advies.

Wanneer een vochtscherm?
Een vochtscherm brengt men in ieder geval aan op afwerkvloeren met vloerkoeling systemen.
Raadpleeg uw lijmfabrikant voor verder advies.

Combinatie met vloerkoeling

De Fidbox kan zowel bij vloerverwarming en vloerkoeling worden toegepast, omdat de Fidbox zowel de temperatuur als het vochtpercentage registreert.
Informeer uw vloerspecialist wel duidelijk over de aanwezigheid van vloerkoeling bij de installatie. De installateur zal dan altijd voorzorgsmaatregelen treffen. Denk hierbij aan een vocht remmende laag, ook wel een vochtscherm genoemd.
Ook niet elke parketfabrikant is gecharmeerd van de combinatie met vloerkoeling. Dit vanwege de mogelijkheid van condensvorming in de afwerkvloer. Informeer hier goed na bij uw vloerenspecialist.

Omtrent de installatie van een vloerverwarming gelden er richtlijnen, zo dient er bij de installatie van een vloerverwarming in een nieuwe afwerkvloer altijd een opstook protocol te worden uitgevoerd. Deze dient door uw vloerverwarming installateur te worden uitgevoerd en te worden getekend. Uw vloerinstallateur kan namelijk onmogelijk controleren of dit is uitgevoerd.
Laat na het opstook protocol uw afwerkvloer altijd meten middels een Hmbox, deze meting is non-destructief en uiterst betrouwbaar. Tevens zijn de meetgegevens deelbaar met u als opdrachtgever en de vloeren specialist slaat deze op in uw klantendossier.

Laat voor het installeren van uw parketvloer een vochtremmer / vochtscherm aanbrengen. Laat u ook hierover goed voorlichten door uw vloerenspecialist. Er zal gekeken worden welke het best geschikt is op uw afwerkvloer in combinatie met vloerkoeling.
Richtlijnen voor een gezond klimaat voor u en uw vloer!
Bij vloerverwarming mag de watertemperatuur niet over de 38 ºC komen en de afwerkvloer mag dan ook niet boven de 28 ºC komen. Bij vloerkoeling is het advies de vloer niet onder de 19 ºC te koelen. Door een Fidbox te installeren in de parketvloer krijgt u direct een melding wanneer de temperatuur voor de vloer te hoog of te laag wordt. U kunt dan adequaat handelen en daardoor kan u schade aan uw vloer voorkomen. Lees ook eens rustig andere artikelen in onze downloads!

Wel of geen vloerverwarming

De Fidbox is zowel met als zonder vloerverwarming toepasbaar. Dit zal u waarschijnlijk verbazen, maar normale cv leidingen in afwerkvloeren zijn vele malen schadelijker dan vloerverwarming. Dus wanneer men de Fidbox installeert op de plaats waar men de cv leidingen kan waarnemen dekt hij elke partij in door het wegnemen van twijfel. Wist u dat normale cv leidingen met gemak 60ºC worden en wanneer deze te hoog in de dekvloer zijn gewerkt kan dit lijden tot schade.
Ook zal de Fidbox de luchtvochtigheid blijven monitoren en u middels de Fidbox App voorzien van waarschuwingen.

wel of geen vloerverwarming
Wel of geen vloerverwarming

Wanneer u een melding krijgt op de Fidbox App en u komt er niet uit adviseren wij u om deze gegevens te delen met uw parketbedrijf. Zij zijn op de hoogte van uw situatie en kunnen u prima informeren.
Uiteraard mag u ook Floorprotector benaderen wanneer uw parketbedrijf afwezig is door ziekte of vakantie.

Negeer nooit een waarschuwing, immers is voorkomen vele malen voordeliger dan herstellen. Dat is immers ook de reden waarom u de Fidbox heeft aangeschaft.

Lees ook gerust de gebruiksaanwijzing en verdere informatie in downloads

Waarom een Hmbox

De Hmbox is op dit moment de meest geavanceerde vochtmeter voor afwerkvloeren zoals zandcement, anhydriet, gietasfalt, etc. Tevens is de meter non manipulatief en dus zeer betrouwbaar. Ook is het een non destructieve meter, dat wil zeggen dat er geen schade aan de afwerkvloer of onderliggende leidingen ontstaat. Wanneer de Hmbox is verlijmd aan de afwerkvloer kan deze middels de HmboxApp worden geactiveerd. Belangrijk is om alles correct in te voeren om zo een goed verslag te kunnen maken van de afwerkvloer. Elke Hmbox heeft een uniek nummer en is dus niet verwisselbaar met meetgegevens van een andere Hmbox. De metingen worden uitgevoerd in cyclussen van 1 uur en worden via gsm gestuurd naar een server.

Waarom een Hmbox

Floorprotector

Er kunnen meerder Hmboxen worden aangesloten op de App. Op die manier kan men vanaf kantoor, werkvloer of thuis rustig alles uitlezen en controleren. Dit scheelt niet alleen tijd en dus kosten, maar nog nooit kon men zo duidelijk alle meetgegevens bekijken. Tevens kan men deze meetgegevens delen met de opdrachtgever zodat ook deze op de hoogte is van de status.

Eens per 12 uur zend de server de meetgegevens over naar de HmboxApp om zo een goed inzicht te krijgen in de status van de afwerkvloer

Kijk en lees gerust verder over de Hmbox en kijk waar u veilig uw aankoop kunt doen. Lees ook over de Fidbox en documenten in downloads

Waarom een Fidbox ?

De Fidbox is de monitor van uw parketvloer en zo krijgt u tevens een slimme parketvloer. Deze meet in cyclussen van 8 uur de temperatuur en luchtvochtigheid van de afwerkvloer en de parketvloer. De levensduur van de batterij is gemiddeld 5 jaar. In deze periode kunt u de meetgegevens uitlezen middels de App. Deze App is gratis te downloaden.

Waarom een Fidbox
Waarom een Fidbox

Apple App

Google App

Wist u dat de Fidbox ook waarschuwingen stuurt naar de App? Dit doet hij wanneer de temperatuur te hoog of te laag wordt, maar ook wanneer de luchtvochtigheid te hoog of te laag wordt. In verband met de AVG wetgeving is deze alleen uit te lezen via Bluetooth op uw eigen telefoon. Bij eventuele calamiteiten kan Floorprotector op locatie en met uw toestemming ook uw uitlezen.

Kijk en lees gerust verder over de Fidbox en kijk vooral waar u veilig uw parketvloer kunt aanschaffen. Lees ook onze downloads

0

Vul de onderstaande gegevens in en wij zullen u zo snel mogelijk contacteren.